1. do 30. april 2018 Raziskovalec v rezidenci
Miha Marek je prevajalec in pisec. Diplomiral je iz francoskega jezika in filozofije ter iz biologije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2008 prevaja iz francoščine in angleščine. Poleg poljudnoznanstvenih del (zbirka Kratka) je prevajal tudi klasična dela iz sociologije (Emile Durkheim), filozofije (Denis Diderot in francosko razsvetljenstvo; Sarah Kofman) in zgodovine znanosti (François Jacob) ter sodobna dela iz kulturne kritike in pedagogike (Marcel Gauchet, Frank Furedi). Je član Društva slovenskih književnih prevajalcev. V literarnih revijah in radijskih oddajah objavlja prozo in poezijo. V letih 2006-14 je deloval kot član skupine za dramsko pisanje Preglej. Leta 2016 je izdal pesniški prvenec Homunkulus.

Na Dunaju prevaja antologijo sionističnih spisov z delovnim naslovom Judovska država: temeljni dokumenti političnega sionizma, raziskuje literaturo za strokovni aparat knjige in navezuje stike, povezane s projektom. Dolgoročno želi prispevati k vidnosti judovskih kultur in jezikov v slovenskem prostoru ter k prevajanju iz njih.

Umetniki v rezidenci