1. do 31. julij 2022 Umetnica v rezidenci
Barbara Tomšič, rojena 1977 v Šempetru pri Gorici, po izobrazbi univerzitetna diplomirana kulturologinja in magistrica znanosti iz sociologije, kot samozaposlena v kulturi deluje kot producentka in recenzentka. Kot asistentka produkcije sodeluje z MoTa - Muzejem tranzitornih umetnosti na področju programskih projektov (SONICA festival, serija Sonica, serija Sonica X, MoTA Point, MoTA Lab) in produkcij Martina Briclja Baraga (Cyanometer, Sun Calendar, Drops, Moonolith, itd.), fundinga ter finančnega vodenja evropskih projektov iz programov Kultura in Ustvarjalna Evropa (SHAPE, Artecitya, Alipi, Gala, M.A.P.S., ArtistTalk, T.R.I.B.E.). Kot recenzentka sodeluje s platformo Koridor, križišča umetnosti, za katero pripravlja prispevke s področja sodobne vizualne umetnosti. Za to platformo bo v sklopu rezidenčnega programa na Dunaju pripravila daljši prispevek, v katerem bo govorila v tem, v kolikšni meri prednostne teme EU na področju kulture odgovarjajo aktualni umetniški produkciji na področju sodobne umetnosti. Pri delu sta ji v ospredju povezovanje in mreženje, ženeta pa jo večna radovednost in želja po odkrivanju novega.


Foto: Barbara Tomšič © osebni arhiv

Umetniki v rezidenci