20. september 2019 do 31. december 2020
Slovenija in Avstrija si delita skupni kulturni prostor. Geografska bližina in skupna zgodovina sta omogočili raznovrstne povezave, ki se jim želimo v letu slovensko-avstrijskega dialoga 2019/2020 poglobljeno posvetiti. Vrhunski dosežki velikih osebnosti na področju kulture, umetnosti, znanosti obeh narodov so vzajemno pustili pečat, ki ga zaznavamo še danes. Na tem želimo graditi nove mostove.

V ospredju bodo povezave v umetnosti in kulturi, v pokrajini in prostoru. Odkrivali bomo skupno kulturno in naravno dediščino, omogočali boljše razumevanje in spoznavanje drug drugega, odstirali pogled na doslej manj videno.

V središču bosta dialog in sodobno ustvarjanje. To bodo temelji, na katerih bomo gradili poti za nova srečanja, kajti kljub večplastni prepletenosti in razvejani mreži povezav med Slovenijo in Avstrijo še vedno obstaja neznano in tuje. Odpirali bomo nove perspektive in poglede na področja, ki so nam posebej pomembna in pri srcu.

Veliko novega čaka na svoje odkritje v sosedskem dialogu. Veselimo se odprte izmenjave mnenj in misli, skupnih projektov, ki omogočajo in utrjujejo dobre odnose tako na politični, znanstveni, kulturnoumetniški kot medčloveški ravni.

Splošno